Mijn instrumenten

Meten = meer & beter weten

Om de doelen van uw OR dichterbij te brengen en uw invloed verder te vergroten kunnen verschillende instrumenten worden ingezet.

Die bestaan onder andere uit online vragenlijsten, die alle door Equineo ontwikkeld zijn.

itwORkks verkent het functioneren en de organisatie van de OR op acht dimensies.

sensOR brengt de beleving in kaart van ieder OR-lid waar het gaat om de OR en het overleg met de bestuurder.

pORtret geeft inzicht in de samenstelling van de OR op tien dimensies.

9 Levens maakt duidelijk wat de huidige en gewenste positie en koers van de OR is.  

Bijsluiter

De inzet van de verschillende instrumenten is meestal niet zonder gevolgen. Het is daarom raadzaam de bijsluiter te raadplegen.


Medewerkers raadplegen

De WOR zegt het al: de OR als "vertegen-woordiging van de in de onderneming werkzame personen". Dat klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is, want veel OR'en worstelen met hun relatie met de achterban. Terwijl juist een goed contact met de medewerkers bijdraagt aan de kracht van de OR bij het uitdragen van zijn visie en standpunten.

Equineo kan advies geven over doeltreffender communiceren met de achterban en waar nodig de OR daarin trainen. Tevens zijn er ook instrumenten beschikbaar voor het effectief raadplegen van medewerkers, of het uitzetten van enquêtes en het vertalen van de resultaten daarvan naar beslissingen van de OR.

Kennen & Kunnen / Willen & Durven

Uiteraard moeten de OR-leden voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om een serieuze gesprekspartner van de bestuurder te kunnen zijn. En hoewel kennen & kunnen noodzakelijk zijn, is het minstens even belangrijk dat de de wil heeft om zijn verhaal te vertellen en dat ook luid en duidelijk durft. Welke instrumenten Equineo daarvoor kan inzetten vindt u onder Kennen & kunnen / Willen & Durven.