9 Levens

Waar staan we & waar gaan we?

Wordt de OR wel vroegtijdig genoeg betrokken bij ontwikkelingen in de onderneming? En willen we dat zelf ook? Staan we wel dicht genoeg bij de medewerkers die we vertegenwoordigen? We zijn vooral een reagerende OR en willen we niet liever meer proactief opereren?

Iedere OR stelt zich dit soort vragen over de rol en positie die de OR nu heeft en de gewenste rol en positie van de OR.

De vragenlijst '9 Levens van de OR' brengt op negen belangrijke dimensies in kaart waar de OR in de beleving van de OR-leden nu 'staat' en waar de OR zou moeten / willen staan.

Los van de individuele verschillen in de beleving van de huidige posities van de OR, maken de resultaten ook zichtbaar hoeveel procent van de OR-leden een beweging in welke gewenste richting wil. 

En wat moeten we doen!

Aan de hand van de door de OR-leden gewenste bewegingen in de rol en positie van de OR kan in kaart worden gebracht welke acties mogelijk en nodig zijn om als OR 'de goede kant' op te gaan.

Uiteraard winnen de analyses en plannen van de OR aan kracht als de resultaten van de 9 Levens gecombineerd kunnen worden met die van itwORkks, sensOR en pORtret.