Bijsluiter

Samenstelling

De instrumenten zijn samengesteld op basis van een combinatie van 28 jaar als adviseur en trainer, de belevenissen van ondernemingsraden en de gedeelde kennis en ervaring van veel uitstekende collega's in het veld.

Gebruik

Het gebruik van de instrumenten vraagt van ieder OR-lid voldoende onbevangenheid om te kijken naar het eigen functioneren, dat van de andere OR-leden en van de OR als geheel. Daarnaast bevordert een geloof in 'dat het altijd beter kan' uiteraard de resultaten.

Bijwerkingen

Inzet van de instrumenten en de vertaling ervan in concrete verbeteringen in het functioneren van de OR met als gevolg meer invloed, kan leiden tot meer plezier in uw OR-werk.

Verder bestaat de kans dat de bestuurder uw bijdrage meer gaat waarderen en de OR vaker uitnodigt om vroegtijdiger betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de onderneming.


Terug naar Mijn instrumenten