Medewerkers raadplegen

Bron van support & informatie

Als vertegenwoordiging van het personeel is het voor de OR van groot belang om een goede relatie met het personeel op te bouwen en te onderhouden. Dat vraagt echter veel meer dan alleen het publiceren van notulen of het OR-jaarverslag.

De achterban is voor de OR niet alleen een bron van informatie 'van de vloer', want het personeel kan ook worden benaderd als steun voor de OR bij onderwerpen waarover OR en bestuurder in discussie zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan het leveren van aandachtspunten bij een reorganisatie, of het draagvlak voor nieuwe roosters.

   

Er zijn verschillende manieren waarop de OR de achterban kan bevragen: e-mail, personeels-bijeenkomst, intranet, twitter, direct contact via OR-leden, klankbordgroep, enquêtes, etc.

Juiste vragen, bruikbare   antwoorden

Voor al deze kanalen geldt dat de OR regie moet voeren. Regie op de vormgeving van een personeelsbijeenkomst, maar ook regie op het stellen van de juiste vragen. Want alleen de juiste vragen leiden tot bruikbare antwoorden voor de OR.

Equineo kan de OR ondersteunen bij het regisseren van personeelsbijeenkomsten en het ontwikkelen van enquêtes en de verwerking en interpretatie van de resultaten daarvan.

Zo kan er bij personeelsbijeenkomsten gebruik worden gemaakt van Edivote® (stemkastjes gekoppeld aan Powerpoint), zodat de meningen van   medewerkers ter plekke gepeild kunnen worden en de resultaten meteen beschikbaar zijn voor uitwisseling en discussie.

Ook kunnen eenvoudige vragenlijsten online worden afgenomen via bijvoorbeeld Survey Monkey. Voor meer 'sophisticated' online enquêtes heeft Equineo een eigen programma beschikbaar.