pORtret

Vier de verschillen!

Een OR is bij uitstek de plek waar medewerkers van heel divers pluimage met elkaar moeten samenwerken om tot resultaat te komen. De verschillen in karakter, achtergrond en competenties kunnen een rem vormen, maar kunnen, mits zichtbaar gemaakt en goed ingezet, ook juist extra kracht geven aan de OR. Daarom: vier de verschillen!

  

Bij de online vragenlijst pORtret scoort ieder OR-lid zichzelf op tien schalen en geeft tevens een inschatting waar de bestuurder 'scoort' op de tien schalen. Aan de hand van de output kan de OR zien waar (mogelijke) sterkten en zwaktes van het OR-team zitten en dit vergelijken met de inschatting van het profiel van de bestuurder. Daarnaast krijgt ieder OR-lid inzicht in de eigen positie in relatie tot de overige OR-leden.

Ken uzelf & de bestuurder

De resultaten van pORtret geven inzicht in waar de kracht van de OR zit en aan welke kwetsbare kanten van de OR aandacht besteed moet worden. 

Ook de inschatting van de OR-leden over waar de bestuurder 'staat' bij de verschillende schalen geeft direct inzicht in de 'do's & dont's' wat richting de bestuurder.

   

Als de OR dat wil en de bestuurder ermee instemt, biedt pORtret ook de mogelijkheid om door de bestuurder zelf ingevuld te worden. Vergelijking van het beeld dat de OR heeft van de bestuurder en het beeld dat de bestuurder heeft van zijn of haar optreden in het overleg met de OR, kan interessante inzichten opleveren.