sensOR

Omdat beleving de motor is

Het verstand geeft de richting aan waar de OR naartoe wil, maar de beleving van het werk geeft de OR al dan niet energie. Die wordt vaak niet uitgesproken, maar kan onder de oppervlakte veel invloed hebben. Daarom is het belangrijk om ook die kant van het OR-werk in kaart te brengen. Daartoe heeft Equineo de online vragenlijst sensOR ontwikkeld.

SensOR meet hoe ieder OR-lid het functioneren in de OR en het overleg met de bestuurder ervaart. De vragenlijst gaat over 12 gevoelens zoals vertrouwen, ergernis of veiligheid. Ook meet de vragenlijst hoe ieder OR-lid zich graag zou willen voelen in de OR en in het overleg met de bestuurder.

Resultaten geven richting

Het inzicht de persoonlijke beleving van ieder OR-lid biedt   een krachtig instrument om in kaart te brengen welke veranderingen nodig zijn   in de manier waarop de OR functioneert en de omgang met elkaar, ook wat   betreft het overleg met de bestuurder. 

Dat kan beginnen met de simpele: "Wat moet er veranderen   opdat jij vaker veilig voelt en minder vaak ergert? Wat vraagt dat van de   andere OR-leden en / of de bestuurder en wat vraagt dat van jou?"

En juist sensOR is een goede toetssteen voor de veranderingsplannen en -besluiten van de OR op basis van itwORkks.