sensOR voorbeeld

Hieronder is te zien welke output sensOR genereert op individueel niveau. Bij ieder gevoel staat aangegeven wat de score van het OR-lid is en wat de gemiddelde score van de andere OR-leden is. Dit OR-lid heeft bijvoorbeeld het gevoel van vertrouwen vaak  in de OR (score 4) en wil het graag vaker ervaren (gele vlaggetje), terwijl de andere OR-leden gemiddeld lager scoren (score 3,3: regelmatig).  

Wat betreft het overleg met de bestuurder heeft dit OR-lid slechts soms een gevoel van vertrouwen (score 2) en dat is in lijn met hoe de overige OR-leden scoren. In de radar rechts is verder te zien dat de negatieve gevoelens gemiddeld vaker voorkomen in het overleg met de bestuurder dan in de OR, terwijl dat voor de positieve gevoelens juist omgekeerd is. 

Terug