Advisering & begeleiding

Werkvelden

In mijn loopbaan heb ik bij een diversiteit aan ondernemingen ervaring opgedaan in het adviseren en begeleiden van OR’en bij:

reorganisatie, fusie en overname;

herziening structuur medezeggenschap;

opvolging rond verkiezingen;

formuleren van OR-visie op strategische of jaarplannen directie;

vormgeving relaties met derden (HRM / P&O, vakbonden, Georganiseerd Overleg, cliëntenraad);    

besturing OR, rolbepaling van dagelijks bestuur / ambtelijk secretaris. 

Kenmerken van de aanpak

Ik ben vooral gericht op het boven water krijgen en vormgeven van de eigen inbreng en kennis van de OR vanuit het perspectief van het personeel. “Wij zijn het bedrijf!”, zo stelde ooit een OR.

De OR bepaalt zelf grotendeels de inhoud vanuit de kennis van en visie op de eigen organisatie, maar heeft daarbij wel soms behoefte aan een sparringpartner die de OR, ook in de discussie met de directie (of intern), wel op koers kan houden.

Aandacht voor zowel inhoud (adviseursrol) als proces (begeleider- / coachrol).

Equineo heeft de beschikking over een breed netwerk van professionals die in overleg met u ingezet kunnen worden voor vraagstukken die specifieke expertise vragen, of waar contra-expertise wezenlijk is.

Begeleiding kan gericht zijn op de OR als geheel, maar kan ook focussen op het dagelijks bestuur, de voorzitter, (ambtelijk) secretaris of OR-commissie. Meestal ligt hier een meer coachende aanpak voor de hand.