Een goed gesprek

Vormenrijk

Het gebeurt regelmatig dat de OR of het DB behoefte heeft aan wat ik voor het gemak 'een goed gesprek' noem. Dat kan allerlei vormen aannemen. Soms heeft bijvoorbeeld de (nieuwe) voorzitter behoefte aan een tijdje persoonlijk coaching, of wil het DB wanneer zich een kwestie voordoet kunnen sparren met mij als onafhankelijke maar betrokken externe deskundige. En soms wil de OR als hele groep door mij out-of-the-box getrokken worden. En vaak is het eenvoudig een e-mail met daarin een vraag over de positie van de OR bij een voorgenomen besluit van de bestuurder, of hoe om te gaan met een complexe situatie.

Fair-use principe

Veel van mijn klanten hebben behoefte aan tussentijds contact en het even kort raadplegen van de externe adviseur / trainer. Het hoort voor mij bij goede zakelijke relatie dat mijn klanten van mijn expertise gebruik maken. Ik ga daarbij uit van het fair-use principe; mijn klok begint niet direct te tikken bij iedere vraag.  Dit werkt tot tevredenheid van mijn klanten en mijzelf. 

Als een vraag echt 'groot' is en er een vergoeding tegenover dient te staan, dan meld ik dat vooraf aan mijn klant. Geen onverwachte of onplezierige verrassingen, dat is de deal.