Herkenningsmaking

Iedere zakelijke relatie begint met een kennismakingsgesprek: wie ben jij; wie ben ik? Wat zijn mijn vragen en waar kan jij iets bieden dat antwoorden geeft?

En ja, de andere kern van kennismaking is ook 'herkennen': heb ik de indruk, dat de ander mijn vragen, zorgen en (leer-) behoeftes begrijpt en heb ik het gevoel dat degene tegenover mij daar antwoorden op heeft en mogelijkheden biedt die bij mij passen en waar ik me in herken?

  

Medezeggenschap is mensenwerk en daarom is het cruciaal dat er, liefst bij de eerste ontmoeting, een 'klik' is tussen de ondernemingsraad /het dagelijks bestuur en de persoon aan de andere kant van de tafel. Pas als die 'klik' er is of te verwachten is, kan er sprake zijn van een relatie waarin leren en ontwikkelen in wederzijds vertrouwen geboren kan worden.

Werkwijze

In het herkenningsmakingsgesprek onderzoeken we de situatie van de OR in de context van de onderneming en brengen we in kaart welke vragen de OR beantwoord wil zien en met welke concrete resultaten. Ook onderzoeken we welke instrumenten ingezet kunnen worden om een goede analyse te krijgen.

  

Aan de hand van de vragen onderzoeken we samen welke werkwijze(n) mogelijk de beste antwoorden bieden. Bij sommige vragen ligt een meerdaagse training voor de hand, voor andere kan een korte workshop de gewenste resultaten opleveren.