ORdeal

Vrijwel iedere OR heeft tegenwoordig te maken heeft met tijdsdruk en (te) weinig beschikbare tijd om het OR-werk naar behoren uit te voeren. Er worden dus hoge eisen gesteld aan het functioneren en de organisatie van de OR. Maar het rustig met elkaar drie dagen achtereen op cursus gaan en aldaar pas onderzoeken hoe het staat met het functioneren van de OR is echt van de vorige eeuw.

De analyse van de positie, organisatie en het functioneren van de OR kan eenvoudig en efficiënt in kaart worden gebracht met instrumenten als itwORkks en 9 Levens, zie mijn instrumenten. 

Equineo heeft een programma ontwikkeld waarmee de OR in één dag werkt aan het verbeteren van zijn positie, organisatie en functioneren. Dat kan omdat de analyse vooraf is uitgevoerd en de resultaten dus vanaf de start beschikbaar. 

De werkvormen zijn zodanig dat de OR aan het einde van de dag concrete, haalbare en gedragen doelstellingen en acties heeft geformuleerd en heldere afspraken heeft gemaakt. 

De doelstellingen zijn niet smart, maar SMARTER. 

ORdeal betekent in 1 dag goede 'deals' sluiten met elkaar. Dat is hard werken en actief bezig zijn, dus tafels en stoelen, letterlijk, aan de kant!