Uw invloed

Invloed, meer dan de WOR

Of u nu lid bent van een toetsende, meedenkende of strategische OR, waar het om gaat is dat uw OR invloed uitoefent op de gang van zaken in de onderneming en op de plannen en beleidskeuzes van bestuurder en management. 

De WOR biedt veel mogelijkheden, maar is eigenlijk niet meer dan een set spelregels en procedures waarlangs zich het overleg tussen OR en bestuurder afspeelt, of in ieder geval zou moeten afspelen. Om boven de WOR-bevoegdheden uit echt invloed uit te oefenen op het denken en handelen van bestuurders is meer nodig: een goed georganiseerde OR met gedreven leden die met verstand van zaken en gedragen door de medewerkers op een vaardige manier bestuurders tot (nog) betere plannen en besluiten kunnen brengen. 

Instrumenten voor invloed

Voor ondernemingen is het vrij normaal een organisatie-onderzoek te (laten) doen als zaken minder goed lopen, of gewoon als periodieke check-up.

De OR is ook te beschouwen als een (mini) onderneming, waarbij medezeggenschap en invloed het resultaat van de OR-werkzaamheden zijn. Maar het vreemde is dat er tot op heden geen 'op maat' instrumenten waren om die OR-onderneming door te lichten en met een juiste aanpak de OR naar een hoger plan te tillen. Die instrumenten en aanpak zijn er nu wel en u kunt ze vinden onder de pagina's Onze werkwijze en Mijn instrumenten.